De verdediging van de veiligheid van de planeet en diens bewoners is een zaak van alle mensen! Daarom heeft het organiserend comité van het Monsanto Tribunaal een wereldwijde crowdfunding campagne gelanceerd, met groot succes.

Samen hebben we een geweldig resultaat geboekt. Mensen uit Afrika, Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azie en Australië zijn er samen in geslaagd de onkosten voor het organiseren van het Monsanto Tribunaal in oktober 2016 en de presentatie van het oordeel van de rechters in april 2017 in Den Haag op te brengen.

Aanvullende middelen zijn nodig om het oordeel van de rechters breed te verspreiden en een maximaal efeect te bewerkstelligen om de gifmachine te stoppen. Elke nieuw te ontvangen gift wordt gebruikt om het oordeel van de rechters breder te verspreiden en/of om de slachtoffers te ondersteunen in rechtszaken tegen Monsanto (en in geval van een fusie ook Bayer).

De bijdragen gaan naar de Monsanto Tribunal Stichting, gevestigd in Amsterdam. Het organiserend comité garandeert transparant en ethisch bestuur om de te verzekeren dat de bijdragen zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt voor de doelen waarvoor ze zijn bestemd. Voor meer informatie klik hier.


Contact